Publicaties

Door de afdeling worden eigen publicaties uitgegeven die bij de afdeling te verkrijgen zijn. Ook leden verzorgen soms een uitgave.
Hieronder volgt een opsomming van deze uitgaven. Is een bepaalde uitgave uitgeput, dan is deze bijna steeds nog wel te raadplegen in het documentatiecentrum van de afdeling.

Bij overschrijving voor FV-Ieper-Diksmuide, steeds laten weten via mail aan stefaan.lazoore1@telenet.be.

TITEL: Vondelingen en Verlaten Kinderen in de Kasselrij Ieper 17e - 19e Eeuw.

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 2014
 • Auteur: Stefaan Lazoore
 • Uitgever: FV-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: 
 • Bestelgegevens: € 12 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van FV-Ieper-Diksmuide, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘vondeling'.

TITEL: De wapenborden in de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Elverdinge.

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 2013
 • Auteur: Noël Boussemaere
 • Uitgever: FV-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: 
 • Bestelgegevens: € 15 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van FV-Ieper-Diksmuide, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘De Wapenborden van Elverdinge'.

TITEL: De glas-in-loodramen in de Sint-Michielskerk van Boezinge.

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 2013
 • Auteur: Noël Boussemaere
 • Uitgever: Noël Boussemaere
 • Omschrijving: 
 • Bestelgegevens: € 20 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), te bestellen bij Noël Boussemaere'.

TITEL: Het Pointingboek van Langemark 1581. Langemark en zijn bevolking 1550-1620.

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 2012
 • Auteur: Noël Boussemaere
 • Uitgever: FV-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: 
 • Bestelgegevens: € 15 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van FV-Ieper-Diksmuide, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘Pointingboek Langemark’.

TITEL: Chronike van Elverdinghe 1555-1579 door Jacobus Epinoy alias Jacob Pladijs, landman

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 2011
 • Auteur: Noël Boussemaere
 • Uitgever: FV-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: A4, 104 pp., ill. In de inleiding wordt het handschrift binnen de 16de-eeuwse geschiedenis gesitueerd. In een tweede deel wordt de families Pladijs en aanverwante families geschetst. In de teksteditie van het handschrift worden de moeilijke Middelnederlandse woorden alle verklaard en toponiemen gesitueerd. De kroniek van Pladijs is een zeer geloofwaardig tijdsdocument.
 • Bestelgegevens: € 15 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van FV-Ieper-Diksmuide, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘Jacob Pladijs’.

TITEL: De akten van de burgerlijke stand, de parochieregisters en staten van goed leren lezen vanuit uw luie zetel

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 2010
 • Auteur: N. Boussemaere, M. Pattyn, J. Snick
 • Uitgever: FV-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: A4, 120 pp. Deze syllabus omvat genealogische theorie, paleografische praktijkoefeningen, transcripties en huistaken. Afgewerkt met metalen ringsysteem en harde kaft.
 • Bestelgegevens: € 15 (+verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5).

TITEL: Registrum Matrimonio Junctorum. De huwelijksakten van de St.-Michielsparochie in Boezinge 1850 – 1906

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 2009
 • Auteur: Noël Boussemaere
 • Uitgever: FV-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: A4. Dit werk, met een inleiding van 67 blz., geeft een analyse van 729 huwelijksakten uit Boezinge tussen 1855 en 1906. Gegevens uit de Parochieregisters worden vergeleken met die uit de Burgerlijke Stand.
 • Bestelgegevens: € 15 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van FV-Ieper-Diksmuide, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘Registrum Matrimonio Junctorum’ .

TITEL: Geen dertien in een dozijn. Een reeks kwartierstaten van bekende personen

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 2009
 • Auteur: het bestuur van FV-Ieper-Diksmuide
 • Uitgever: VVF-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: Een verzameling van 13 kwartierstaten van bekende personen uit de regio: Georges Platteau, Bertha Vanelslander, Karel Dewilde, Jef Lesage, Luc Vanraes, Yves Leterme, Luc Dehaene, Frans Ligneel, Dirk Frimout, Geike Arnaert, Jaak De Caestecker, Daniël Merlevede, Maria Debacker.
 • Bestelgegevens: € 10 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van FV-Ieper-Diksmuide, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘KS Geen dertien’.

TITEL: Een collectie artikelen uit VVF-Westhoek, tijdschrift en mededelingenblad

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 1996-2008
 • Auteur:  het bestuur van FV-Ieper-Diksmuide
 • Uitgever:  VVF-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: Een verzameling artikelen die in de voorbije jaren verschenen zijn betreffende genealogie en lokale geschiedenis.
 • Bestelgegevens: € 10 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van FV-Ieper-Diksmuide, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘Collectie artikelen’.

TITEL: Hoofdgeld te Langemark deel 1. Rolle hoofdgeld 1703 tot 1708

 • Beschikbaarheid: uitgeput
 • Verschenen in: 2007
 • Auteur: Stefaan Coussé
 • Uitgever: VVF-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: 
 • Bestelgegevens: 

TITEL: Hoofdgeld te Langemark deel 2. Personenbelasting 1706-1709-1710-1712

 • Beschikbaarheid: uitgeput
 • Verschenen in: 2007
 • Auteur: Stefaan Coussé
 • Uitgever: VVF-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: 
 • Bestelgegevens: 

TITEL: Hoofdgeld te Langemark deel 3. Moulage 1707-1708-1709

 • Beschikbaarheid: uitgeput
 • Verschenen in: 2007
 • Auteur: Stefaan Cousé
 • Uitgever: VVF-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: 
 • Bestelgegevens: 

TITEL: Hoofdgeld te Langemark deel 4. Moulage 1709-1710-1711

 • Beschikbaarheid: uitgeput
 • Verschenen in: 2007
 • Auteur: Stefaan Cousé
 • Uitgever: VVF-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: 
 • Bestelgegevens: 

TITEL: Fondatie Godshuis Nazareth te Ieper

 • Beschikbaarheid:  uitgeput
 • Verschenen in: 2006
 • Auteur: Stefaan Lazoore
 • Uitgever: VVF-afdeling Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: A4, 111 pp. Bevat bijna 500 weduwnaars of jongmannen die werden opgenomen in het godshuis Nazareth via een fundatie.
 • Bestelgegevens: 

TITEL: Regesten op de huwelijkscontracten in het notariaat van Philippus Jacobus De Neckere te Dikkebus (1773-1790)

 • Beschikbaarheid:
 • Verschenen in: 2005
 • Auteur: Mattias Pattyn
 • Uitgever: FV-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: 
 • Bestelgegevens: € 4 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van FV-Ieper-Diksmuide, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘Regesten De Neckere’.

TITEL: Drie kwartierstaten uit de Westhoek

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 2005
 • Auteur: het bestuur van FV-Ieper-Diksmuide
 • Uitgever: VVF-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: 
 • Bestelgegevens: € 4 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van FV-Ieper-Diksmuide, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘drie kwartierstaten’.

TITEL: De verdwenen Schoolpoort. Toegang tot het verleden van de Ieperse Arme Meisjesschool (St. Elisabeth). Deel 1

 • Beschikbaarheid:  uitgeput
 • Verschenen in: 2004
 • Auteur: Stefaan Lazoore en Stefaan Riem
 • Uitgever: VVF-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving:  407 pp. Na een korte introductie, een woordje uitleg over het verleden van de Elisabethschool, statistieken en de statuten van de instelling, krijgen we de integrale weergave van de oude registers en een uitgebreide index op de persoonsnamen, toponiemen en instellingen. Het register van de aanvaardingen loopt van 1617 tot en met 1876. Eén voor één komen de “arme meyskens” die aanvaard worden aan bod. We krijgen heel wat gegevens: afstamming, leeftijd, vanaf einde 17e eeuw doopplaats en –datum, wat met hen gebeurde nadat ze de instelling verlieten, eventueel de overlijdensdatum, enz..
 • Bestelgegevens: € 21 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van VVF-afdeling, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘verdwenen schoolpoort’.

TITEL: Erfgoeddag, ’t zit in de familie

 • Beschikbaarheid:  uitgeput
 • Verschenen in: 2004
 • Auteur: het bestuur van VVF-Ieper-Diksmuide
 • Uitgever: VVF-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: A4 – Dit is een brochure die naar aanleiding van de erfgoeddag 2004 werd uitgegeven met als thema “’t zit in de familie”. De brochure bevat informatie over het Ieperse OCMW, godshuizen, armeninstellingen, hospitalen, enz.
 • Bestelgegevens: € 1 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van VVF-afdeling, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘Erfgoeddag 2004 in de familie’.

TITEL: Kasselrij Ieper, voornamelijk Langemark-Poelkapelle

 • Beschikbaarheid:  uitgeput
 • Verschenen in: 2003
 • Auteur: Stefaan Coussé
 • Uitgever: VVF-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: 
 • Bestelgegevens: € 8 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van VVF-afdeling, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘Cousé kasselrij Ieper’.

TITEL: Genealogische opzoekingen in het OCMW-archief van Ieper

 • Beschikbaarheid:  uitgeput
 • Verschenen in: 2002
 • Auteur: Stefaan Lazoore
 • Uitgever: VVF-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: 
 • Bestelgegevens: 

TITEL: Conscriptielijst tijdens de Franse bezetting jaar 13. Canton Elverdinge-Ieper-Mesen

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 2002
 • Auteur: Stefaan Lazoore
 • Uitgever: FV-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: A4, 94 pp. Deze publicatie is een bewerking van de oorspronkelijke conscriptielijsten zoals die tijdens het jaar 13 van de republikeinse kalender werden opgemaakt. Van elke loteling werd de naam, de geboortedatum en -plaats, het beroep, de namen van de ouders, de woonplaats en een fysieke identificatie (lichamelijke kenmerken) overgenomen.
 • Bestelgegevens: € 8 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van FV-Ieper-Diksmuide, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘Conscriptie jaar 13’.

TITEL: De Sodaliteit der huwbare jongmans van de St.-Maartensparochie te Ieper (1679-1735).

 • Beschikbaarheid:  uitgeput
 • Verschenen in: 1999
 • Auteur: R. L. C. Verheye
 • Uitgever: VVF-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: A4, 32 p. Het betreft een bewerking van het nog bewaarde gedeelte van de ledenlijst met namen, leeftijden, herkomst en aanvullende gegevens over lidmaatschap, huwelijk en/of overlijden. Met ‘nog bewaarde gedeelte’ wordt bedoeld dat de alfabetische lijst destijds werd opgemaakt op basis van de voornamen, en dat enkel het boekdeel m.b.t. de voornamen met beginletters B tot L de tand des tijds overleefde. Deze beperking geldt bijgevolg niet voor de familienamen vermeld in deze publicatie. Het blijft hoedanook een nuttige gegevensbron voor een stad waarvan alle doop-, huwelijks- en overlijdensregisters uit het Ancien Regime tijdens W.O. I verloren gingen.
 • Bestelgegevens: 

TITEL: Zoekgids voor het Fonds Merghelynck

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 1997
 • Auteur: Kristof Papin
 • Uitgever: FV-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving: A4, 118 p. inclusief bijlagen
 • Bestelgegevens: € € 12 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van FV-Ieper-Diksmuide, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding `Merghelynck'.

TITEL: Status Animarum van Boezinge (1610-1611)

 • Beschikbaarheid: 
 • Verschenen in: 1995
 • Auteur: Noël Boussemaere en Kristof Papin
 • Uitgever: FV-Ieper-Diksmuide
 • Omschrijving:  A4, 52 p. Een hoogstaande publicatie waarin het originele, bij toeval ontdekte, archiefdocument vanuit alle facetten wordt bestudeerd. Naast de getrouwe transcriptie verneemt de lezer immers ook hoe de auteurs de gegevens interpreteren : achtergrondinformatie, historische context, statistieken enz... Zelfs een herkomstclassificatie van de toenmalige inwoners werd niet vergeten. Dat slechts een kleine 14 % onder hen autochtoon waren, toont o.a. aan dat zelfs genealogen die op het eerste zicht weinig te maken hebben met deze landelijke randgemeente van Ieper, er wel eens hun gading zouden kunnen vinden. Het feit dat de bewaarde parochieregisters van Boezinge pas vanaf 1752 aanvatten (uitgezonderd één register voor het jaar 1694) onderstreept het belang van dit werk.
 • Bestelgegevens: € 10 (+ verzendingskosten: € 3,5; buitenland: € 5), over te schrijven op rek. IBAN: BE17 738-3293440-21, BIC: KRED BEBB van FV-Ieper-Diksmuide, Oude Veurnestraat 37, 8900 Ieper met vermelding ‘Status Animarum’.