Bestuur

Statuut: Feitelijke vereniging

Bank:
IBAN: BE17 738-3293440-21
BIC: KRED BE BB

Bestuursleden: